shadow-ornament

Sự kiện TRÁI TIM CHO VIỆT NAM 2018

tại 28 thành phố của Việt Nam

 ***

Hãy cùng nhau phát triển vì 1 dân tộc Việt Nam tự tin, kiến tạo và thịnh vượng!

Sự kiện TRÁI TIM CHO VIỆT NAM là những buổi đào tạo và tọa đàm giúp nâng tầm người Việt ở 4 lĩnh vực:
  • Tự học tiếng Anh để phát triển Bản thân (ENGLISH for Personal Growth)
  • Phát triển Chuyên môn để thành công trong sự nghiệp (EXPERTISE for Career Success)
  • Xây dựng tư duy Kiến tạo để đạt được sự Tự do trong thời gian, tiền bạc và sự lựa chọn (ENTREPRENEURSHIP for Freedom in Time, Money and Choice)
  • Chia sẻ để nâng tầm gia đình và cộng đồng (EMPOWERMENT for Meaningful and Fulfilled Life)
shadow-ornament