Webinar TƯ DUY & HÀNH ĐỘNG trong Cách mạng 4.0
(Series 5 webinar vào 19h30 từ tối 21/09 - 03/10/2018)
 ***

5 chủ đề:

  • 1) BẠN 4.0? Thích ứng hay Bị đào thải? (21/09/2018)
  • 2) Giáo dục 4.0: Chiến lược HỌC để Thích ứng với Công nghệ 4.0 (23/09/2018)
  • 3) Khởi nghiệp 4.0: Tư duy và Chiến lược xây dựng doanh nghiệp 4.0 (25/09/2018)
  • 4) Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội & Thử thách (02/10/2018)
  • 5) Sức khỏe & Y tế 4.0: Tuổi 110 nhưng Năng lượng sống tuổi 60? (03/10/2018)