*** Hãy THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh với tôi (miễn phí) tại: https://tienganhtongluc.com/

*** Học khóa “4 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ” (miễn phí) tại: https://tienganhtongluc.com/english-foundation-4-success/

*** Thông tin về chương trình Huấn luyện weLEAD Beginnerhttps://tienganhtongluc.com/join-welead/