Đây là tóm tắt 15 chia sẻ của anh Phạm Nhật Vượng:

 1. Thái độ trong công việc
 2. Không bao giờ được tự mãn về thành công đã và đang có
 3. VinGroup học tập: Giáo dục là Quốc sách!
 4. Làm thế nào để tự tin và thành công?
 5. Nhân sự Tây hay nhân sự Ta?
 6. Lắng nghe những góp ý của khách hàng để tốt hơn
 7. Có tầm nhìn dài hạn và biết tính toán rủi ro
 8. Suy nghĩ độc lập và tin vào quyết định của chính mình!
 9. Xây dựng cộng đồng
 10. Kế hoạch đầu tư nước ngoài vì sự phát triển của thương hiệu Việt
 11. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất và khó khăn khi kinh doanh ở Việt Nam?
 12. Hướng đi tiếp theo của VinGroup
 13. Hợp tác và đoàn kết là sức mạnh. Biến đối thủ thành đối tác để phát triển.
 14. Chiến lược phát triển NHÂN SỰ
 15. Hãy cùng nhau nỗ lực và cố gắng vì thế hệ tương lai.