1) Quyết định này đem lại THAY ĐỔI tích cực nào?

2) AI thực sự hưởng lợi từ quyết định này?

3) Thế nào là ĐỦ để ta biết quyết định này là tốt hay tồi?

Tôi tin rằng 03 câu hỏi này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho bạn khi đưa ra những quyết định cho chính mình, hay tổ chức mà mình đang cống hiến, hay cộng đồng mình quan tâm.