1. Cơ hội để làm công việc mà ta mong muốn được làm bấy lâu. Ta làm công việc này không phải là vì bị bắt buộc mà ta biết rằng ta có thể làm được và làm rất tốt.
  2. Cơ hội được tự do lựa chọn và tự quyết định cho bản thân
  3. Chịu trách nhiệm hoàn toàn với công việc vì ta thực lòng quan tâm đến khách hàng và sự thay đổi tích cực mà ta muốn đem đến cho họ khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ mà ta tạo ra.
  4. Kiếm sống bằng việc tạo ra sự thay đổi tích cực cho khách hàng, cho cộng đồng
  5. Cơ hội để trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn mà ta yêu thích