Tôi muốn chia sẻ với bạn clip BẠN SINH RA ĐỂ THÀNH CÔNG mà nhiều thành viên của VinaQueens đã rất thích thú với clip này vì ý nghĩ sâu xa của nó. Cá nhân tôi hầu như tuần nào cũng xem lại clip này 2-3 lần để tin tưởng hơn vào bản thân, tin tưởng hơn vào con đường mà tôi đã chọn.

Như diễn giả của clip này nói “You have greatness within you. You are born phenomenal! | Bạn có sự vĩ đại trong chính bản thân bạn. Bạn được sinh ra 1 cách kỳ diệu!”. Tuy vậy, tại sao hầu hết chúng ta lại không có cuộc sống như chúng ta mong muốn?

Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi này rất nhiều và tôi cho rằng có 8 RÀO CẢN phổ biến nhất ngăn cản người Việt chúng ta đến với những thành công mà chúng ta luôn xứng đáng đạt được. Hãy thay đổi tư duy và cách làm của bạn để vượt qua, thậm chí phá vỡ 8 RÀO CẢN trên để đến được với những gì mà bạn xứng đáng đạt được ở trong cuộc sống tuyệt vời này. Bạn chỉ có 1 cuộc sống để sống, hãy SỐNG HẾT MÌNH với nó!

Thân,
Victoria Quỳnh Giang
Một trái tim cho Việt Nam