*** Hãy THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh với tôi (miễn phí) tại: https://tienganhtongluc.com/

*** Thông tin về chương trình weLEAD Beginner: https://tienganhtongluc.com/join-welead/