Cái giá phải trả không hẳn là tiền bạc như nhiều người nghĩ.

Cái giá phải trả lớn nhất đó là thời gian, sự tập trung và công sức bỏ ra.

Tham gia một khóa học, cái giá phải trả không phải là học phí. Cái giá phải trả là thời gian, sự tập trung và nỗ lực để biến kiến thức thành kỹ năng, năng lực.

Người ta có thể bỏ tiền ra mua bằng cấp, mua danh hiệu để đánh bóng tên tuổi. Nhưng kỹ năng và năng lực yêu cầu mồ hôi, lao động và sự quyết tâm.

Những ngày đầu năm mới, người ta có thể mơ ước rất nhiều thứ và sẵn sàng bỏ tiền ra để cầu mong là có được nó. Nhưng chỉ có HÀNH ĐỘNG mới tạo ra kết quả.

Bạn mong lưu loát và tự tin tiếng Anh? Hãy quên đi nếu bạn không HÀNH ĐỘNG. Thay vì mong ước, hãy LEAD (Learn English As a Doer)!

Bạn mong có được TỰ DO trong thời gian, tiền bạc và sự lựa chọn? Hãy quên đi nếu bạn không HÀNH ĐỘNG! Thay vì mong ước, hãy trở thành người Khởi TẠO!