Chiều cao cơ thể của thầy cô giáo có thể đo đếm được tài năng, phẩm chất, lòng yêu nghề?

Chiều cao cơ thể của thầy cô giáo có đoán định được đạo đức con người, sự tận tâm với công việc, sự tận tụy với học sinh?

Chiều cao cơ thể của thầy cô giáo có là thước đo của đam mê, khát vọng và sự cống hiến?

Chiều cao cơ thể thầy cô giáo có giúp chúng ta tìm ra được những người thầy cô tài hoa và lỗi lạc như thầy giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, cô giáo khuyết tật có 2 bằng đại học Nguyễn Thị Hải Ly, thầy giáo tí hon Nguyễn Ngọc Phương, cô giáo bị bại liệt Nguyễn Thị Quỳnh Hoa,…

Chiều cao cơ thể của thầy cô giáo có làm giảm được tật nói ngọng, nói sai “l” hay “n” mà bộ Giáo dục mất bao nhiêu tiền tài vật lực để chỉnh sửa?

Chiều cao cơ thể của thầy cô giáo có làm”cao lên” kỹ năng giao tiếp hiệu quả với học trò, chất lửa trong giọng nói ở từng bài giảng?

Chiều cao cơ thể thầy cô giáo có giúp thúc đẩy được thái độ ham học hỏi, cập nhật kiến thức mới, khả năng cập nhật và làm mới giáo án của họ?

Chiều cao cơ thể thầy cô giáo có biến được họ trở thành nguồn cảm hứng cho học trò, có giúp họ truyền cảm hứng cho học trò trở thành những người Làm chủ (LEADer), người Khởi TẠO thay vì bị đúc thành những con ốc vít.

….

Hãy bỏ đi những suy nghĩ sai lệch về hình thức người thầy. Hãy tập trung vào đạo đức, phẩm chất, cốt cách và năng lực của những người đã, đang và sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ tương lai của đất nước.

Đừng để chiều cao cơ thể 1,5m quyết định tầm vóc của người thầy, người cô đầy nhiệt huyết và khát vọng.

Đừng để chiều cao 1,5m lại giống kiểu vi phạm 4 lần