Được sản xuất đại trà hàng loạt. Được sản xuất theo những khuôn mẫu đã được thiết kế sẵn.

Con ốc vít chỉ có giá trị khi nó được ép để vừa với đai ốc để chịu đựng sức nặng hay sự va đập tác động lên mình hàng ngày.

Những con ốc vít giống nhau đến nỗi gần như không thể phân biệt được.

Con ốc vít này hỏng sẽ có 1 con ốc vít khác thay thế.

Giá trị của con ốc vít bị bài mòn theo năm tháng vì chúng không thể thay đổi được kết cấu, hình dạng và chức năng.

Giá trị và giá thành của ốc vít vốn đã khá rẻ mạt. Nhưng người ta vẫn hàng ngày tìm cách sản xuất nó nhanh hơn, rẻ hơn.

Có ai đang là con ốc vít trong vòng xoắn đai ốc cuộc đời?

Bạn được rèn luyện và tẩy não để tuân lệnh và phục tùng. Vì khi mà bạn đã tuân lệnh và phục tùng, người ta có thể phớt lờ và bỏ qua bạn…như con ốc vít…