Nhiều hơn! Nhanh hơn! Rẻ hơn!

Xuất khẩu gạo và nông sản rẻ hơn, nhiều hơn làm cho người nông dân nghèo hơn, đất đai bạc màu thêm do sử dụng nhiều hơn phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, môi trường ngày càng ô nhiễm hơn, bệnh tật ngày càng nhiều hơn.

Lao động rẻ hơn, nhiều hơn vì tốc độ sinh sản nhanh hơn làm cho người lao động bị ép lương nhiều hơn, nợ lương lâu hơn, bị bóc lột nhiều hơn.

Cuộc đua xuống đáy làm bần cùng hơn, nô dịch hơn con người. Con người bị robot hóa, trở thành những con ốc vít.

Trước đây, khi mà cơ chế xã hội cho phép người ta bắt đầu với một công ty hoặc tổ chức lúc 20 tuổi, gắn bó với công ty hoặc tổ chức đó đến khi nghỉ hưu (60 tuổi), nhận lương hưu cho đến lúc chết. Đó là hành trình ổn định vì được sắp đặt rất rõ ràng.

Trong thời đại này, sự ổn định duy nhất đó là sự bất ổn. Tìm kiếm sự ổn định là chấp nhận cuộc đua xuống đáy. Theo tôi, trong khoảng 20 năm nữa, dưới đáy của xã hội và nền kinh tế sẽ là sự cạnh tranh giữa những người mang tư tưởng và hành vi của nạn nhân cuộc đờirobot. Và kẻ thắng cuộc sẽ là robot.

Để thoát khỏi cuộc đua xuống đáy, chúng ta phải rèn luyện và phát triển bản thân để trở thành:

  1. Người Làm Chủ (LEADer)
  2. Người Khởi TẠO (Creator)

Đây là 2 loại người có (1) ý chí vươn lên và vượt khó, (2) lòng kiên trì và nhẫn nại, (3) khả năng thích nghi và học hỏi, (4) trái tim yêu thương để đem đến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Bây giờ là thời điểm để chúng ta lựa chọn. Thời gian không chờ đợi ai cả. Và thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, dù đó là 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Con người mà chúng ta trở thành trong khoảng thời gian đó mới quan trọng.

Ngay ngày hôm nay, bạn có thể quyết định trở thành nạn nhân trên cuộc đua xuống đáy hay trở thành LEADerCreator.