Nghĩ đến đầu tư, ta hay nghĩ đến tiền. Nhưng có thật là vậy?

Theo tôi, sự đầu tư lớn nhất, quan trọng nhất là sự TẬP TRUNG, sự KIÊN ĐỊNH để hình thành, hoàn thiện và làm chủ bất kỳ hạng mục đầu tư nào.

Tiếng Anh cũng vậy. Không phải là học phí phải đóng, không phải là thời gian để học, hay cũng không phải là bằng cấp bạn nhận được. Mà ta phải đầu tư sự TẬP TRUNG và KIÊN ĐỊNH để tạo lập, phát triển và làm chủ năng lực tiếng Anh NỘI SINH cho chính mình.

*** Hãy THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh với tôi (miễn phí) tại: https://tienganhtongluc.com/

*** Hãy tạo lập và LÀM CHỦ năng lực sử dụng tiếng Anh cho bạn với tôi trong 6 tháng với chương trình Huấn luyện weLEAD Beginner: https://tienganhtongluc.com/join-welead/