Đây là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong tôi về những con người, những khoảnh khắc, những trải nghiệm quý báu và thú vị. Cảm ơn cuộc đời! Cảm ơn các bạn!

Thân,

Victoria Quỳnh Giang

Một trái tim cho Việt Nam