Dù xuất phát điểm tiếng Anh của bạn có khiêm tốn thế nào đi chăng nữa, hãy vững tin vào bản thân, hãy KIÊN ĐỊNH trong THỰC HÀNH và tìm cho mình một người đồng hành tận tụy và đáng tin cậy.

*** Hãy THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh với tôi (miễn phí) tại: https://tienganhtongluc.com/

*** Hãy tạo lập và LÀM CHỦ năng lực sử dụng tiếng Anh cho bạn với tôi trong 6 tháng với chương trình Huấn luyện weLEAD Beginner: https://tienganhtongluc.com/join-welead/