Chúng ta đang bị xoáy vào hố đen của kiến thức? Vòng xoáy này ngày càng mạnh mẽ hơn với tỷ thứ phải học, cái gì cũng hay, cái gì cũng quan trọng, cái gì cũng phải học ngay.

Kiến thức ở khắp nơi nơi trên Internet, Google, Facebook lại còn miễn phí; lực hút của hố đen lại càng được gia tăng ghê gớm.

Nhưng cuối cùng thì ta đã LÀM gì với những kiến thức? ỨNG DỤNG được gì vào cuộc sống? hay tạo được THÓI QUEN BỀN VỮNG nào? Đem đến sự THAY ĐỔI TÍCH CỰC nào cho bản thân?

Có thể chúng ta đã tiêu thụ (Consume) quá nhiều kiến thức nhưng lại chưa tạo ra (Create) thành quả hữu dụng nào. Kiến thức chỉ như gió thoảng mây trôi, Những gì bạn LÀM với kiến thức đó mới tạo ra kỹ năng và trải nghiệm quý báu.

Hãy dừng học kiến thức. Hãy LEAD (làm chủ) kiến thức!

Hãy LEAD sức khỏe và năng lượng sống của bạn qua thực phẩm và lối sống mà tôi chia sẻ tại Sống Khỏe Việt. Bạn cũng có thể trở thành Học viên của Chương trình Khỏe.Trẻ.Thông Thái.

Hãy LEAD kỹ năng tiếng Anh của bạn qua những chiến lược mà tôi đã chia sẻ tại Tiếng Anh Tổng Lực. Bạn có thể chọn trở thành Học viên của chương trình weLEAD.

Hãy LEAD sự nghiệp của bạn bằng cách Khởi TẠO một tương lai tốt đẹp hơn cho bạn, gia đình và cộng đồng dựa trên những giá trị tích cực mà bạn có thể đóng góp. Nếu cần định hướng, hãy tham khảo những bài giảng cho người Khởi TẠO.

Hãy luôn nhớ rằng: Tất cả kiến thức đều không có giá trị nếu ta không ứng dụng hay thực hành nó. Hãy LEAD để tạo ra kỹ năng và trải nghiệm quý báu cho chính mình.