Xã hội đang nói nhiều về Khởi Nghiệp. Chữ “nghiệp” ở đây là “sự nghiệp”, nhưng ta cũng có thể hiểu là “nghiệp chướng”.
Do vậy, tôi đổi chữ “nghiệp” thành chữ “TẠO”. Và “Khởi Nghiệp” thành “Khởi TẠO”.
Khởi ở đây là Khởi Tâm, Khởi Tầm và Khởi Tài. TẠO ở đây là TẠO Giá trị tích cực cho cộng đồng, TẠO sự Lan tỏa những Giá trị này để người Việt sống khỏe hơn, đẹp hơn, thiện hơn, minh triết hơn.
Với tôi, trong xã hội phẳng toàn cầu 4.0 ngày nay, chúng ta cần nhiều hơn những người Lãnh đạo và người Khởi TẠO.
Bạn đã sẵn sàng Tâm thế Khởi TẠO?
https://nguoikhoitao.com/
Nếu không TÔI thì là ai? Nếu không LÚC NÀY thì là khi nào?