Chia sẻ này xin dành tặng cho các em Học sinh, Sinh viên, và các bậc Phụ huynh. Chúng ta cần làm gì TRƯỚC – TRONG – và SAU kỳ thi PTTH để chuẩn bị cho tương lai hậu Covid-19?

Đây là khóa học Tự học tiếng Anh miễn phí tại của tôi giúp bạn phát âm tiếng Anh rành rọt hơn, tự tin hơn: https://tienganhtongluc.com