Lãnh đạo sáng tạo ra ý tưởng mới, Khởi động kế hoạch, truyền cảm hứng cho bản thân và đội nhóm hành động quyết liệt, và TẠO ra kết quả – có thế là thành công hoặc là một trải nghiệm thú vị.

Lãnh đạo đi tiên phong trong những việc khó, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, dám chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo dành tặng thành tích cho đội nhóm và ca ngợi họ vì sự lao động sáng tạo trong khi nhận trách nhiệm về mình nếu có gì sai sót.

Lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có trí tưởng tượng phong phú về tương lai để đưa ra những viễn kiến mới mang tính đột phá.

Lãnh đạo luôn học hỏi, nghiên cứu, quan sát, đánh giá để đưa ra định hướng chiến lược. Họ luôn biết cách làm mới, phát minh lại và sáng tạo lại bản thân và tổ chức của họ. Họ chấp nhận những rủi ro đã được tính toán.

Lãnh đạo tán thưởng suy nghĩ khác biệt của chính mình và cộng sự. Họ hiểu được tầm quan trọng của sự đa dạng trong suy nghĩ và cách làm vì sự khác biệt có thể đem lại sức sáng tạo, bản sắc riêng không lẫn vào đâu được.

Lãnh đạo xây dựng phông văn hóa chứ không dựa vào nguyên tắc hay quy định để quản lý con người. Lãnh đạo thu phục nhân tâm chứ không ra lệnh hay ép buộc người khác theo ý mình.

Lãnh đạo đem lại giá trị nhân văn và tử tế cho bản thân và cộng đồng. Lãnh đạo tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Lãnh đạo phát triển bản thân và tổ chức theo chiều sâu về tư duy, năng lực và văn hóa.

Lãnh đạo thấu hiểu bản thân mình, hiểu được ý nghĩa của công việc mình đang làm và biết thế nào là đủ.

Lãnh đạo là để tạo ra một giá trị gì đó thú vị, mới mẻ và có lợi cho tất cả.

Suy nghĩ đến ngày 15/08/2020