Tất cả kiến thức đều không có giá trị nếu ta không ứng dụng hay thực hành nó. Hãy LEAD để tạo ra kỹ năng và trải nghiệm quý báu cho chính mình.

Learn (Học hỏi)

Explore (Khám phá)

Apply (Ứng dụng)

Dream (Mơ ước)

LEAD Yourself (Lãnh đạo bản thân), LEAD Your Values (Lãnh đạo Giá trị của bạn), LEAD Changes (Lãnh đạo sự Thay đổi). Đây là những kỹ năngtrải nghiệm và năng lực bạn sẽ rèn luyện trong Chương trình tiếng Anh weLEAD.

Hãy sẵn sàng để LEAD!