Mục đích của Giáo dục trong thời nông nghiệp và công nghiệp sản xuất hàng loạt là:

  1. Xóa mù chữ và nhồi nhét kiến thức
  2. Rèn luyện sự tuân lệnh và phục tùng cấp trên
  3.  Làm việc chăm chỉ theo 1 sự chỉ dẫn đã được sắp sẵn

Trong hơn 200 năm qua, mô hình giáo dục này đã rất thành công để tạo ra tầng lớp công nhân và lao động trí thức để phục vụ cho sự phát triển của xã hội loài người, đặc biệt là sự phát triển thần kỳ trong kinh tế và công nghệ. 

Nhưng liệu cách giáo dục này còn phù hợp trong nền kinh tế hậu công nghiệp (số hóa, trí tuệ nhân tạo, tri thức,…)?

Nhận định của tôi là KHÔNG.

Theo tôi, mục đích của Giáo dục trong thời đại 4.0 này là:

  1. Tạo lập kỹ năng Giao tiếp để Kết nối và Phối hợp (Communicate to Connect and Colloborate)
  2. Lãnh đạo để Học hỏi, Khám phá, Áp dụng và Hành động (LEAD to Learn, Explore, Apply and Do)
  3. Giải quyết Sáng tạo các Vấn đề Thực tế (Solve Practical Problems Creatively)

Tôi tự nhìn nhận và thấy rằng mình vẫn bị sa đà vào cách làm giáo dục cũ trong 5 năm qua. Tôi cần phải thay đổi toàn diện cách làm này ngay từ bây giờ với tất cả các Chương trình huấn luyện. Một nguồn sinh khí mới. Các bạn học viên của tôi, hãy cùng tôi hành động nhé!