Khi nói về nền kinh tế 4.0, người ta chủ yếu nói về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, tự động hóa (automation), học máy (machine learning), học sâu (deep learning) hay Internet vạn vật (IoT). Những nhân tố trên là nền tảng số hóa, là hệ sinh thái giúp nền kinh tế 4.0 vận hành.

Vậy con người nằm ở đâu trong hệ sinh thái trên? Bạn có thể nghĩ con người sẽ là lập trình viên, là người điều hành, là người lãnh đạo quá trình trên. Đúng nhưng chưa đủ.

Theo tác giả của cuốn sách Sapiens (Lược sử loài người) và Homodeus (Lược sử tương lai) thì trong một vài thập kỷ tới, sẽ xuất hiện một tầng lớp mới chiếm số đông trong xã hội loài người: tầng lớp vô tác dụng (useless class). Tâng lớp này sẽ hầu như không làm được gì để tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội. Họ chỉ tồn tại và ăn bám xã hội.

Và những người thực sự làm chủ và vận hành xã hội là: 1) những nhà tư bản sở hữu vốn và công nghệ, và 2) những người khởi tạo – tạo ra giá trị sáng tạo mới hữu dụng cho xã hội dựa trên kiến thức chuyên môn sâu-rộng và trí tưởng tượng-sáng tạo phong phú.

Bạn sẽ trở thành thành viên của nhóm nào trong 3 nhóm người trên?

Tôi tin rằng khi bạn đã đọc đến phần này của bài viết thì lựa chọn của bạn gia nhập 1 trong 2 nhóm người thực sự làm chủ và vận hành xã hội. Và đây là 3 nền tảng mà sự nghiệp của bạn sẽ xoay quanh:

  1. Các DỰ ÁN (projects). Các dự án này có thể thuộc về 1 công ty/tổ chức hoặc nhiều công ty/tổ chức mà bạn tham gia như một đối tác đóng góp về chuyên môn và sáng tạo. Nếu trước đây, một đời người thường gắn với 1 công việc thì bây giờ một đời người sẽ trải qua 3-7 công việc khác nhau. Trong tương lai, trong cùng một khoảng thời gian, chúng ta sẽ tham gia 3-7 dự án khác nhau dựa trên chuyên môn và sự sáng tạo của bạn.
  2. Niềm tin (trust). Không phải dựa trên bằng cấp, chức danh, số năm làm việc, hay thậm chí là thư tiến cử. Niềm tin được xây dựng trên những giá trị tốt đẹp mà bạn đã tạo ra một cách hào phóng cho cộng đồng. Niềm tin dựa trên kỹ năng lãnh đạo và khởi tạo mà bạn đã thể hiện và chứng minh trong quá trình học tập, sống và làm việc mà cộng đồng công nhận.
  3. Sự kết nối (connection). Chỉ và chỉ khi bạn kinh qua những dự án và gây dựng được niềm tin về chuyên môn, đạo đức, kỹ năng lãnh đạo và khởi tạo thì bạn sẽ tạo dựng được sự kết nối vững bền. Và sự kết nối dựa trên niềm tin là cơ sở cho sự nghiệp thăng tiến, thu nhập cao và những mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Bạn đang làm gì để thiết lập và phát triển 3 nền tảng sự nghiệp trên?