Lý do gì để nhà trường tồn tại trong thời đại mà tất cả chúng ta có thể học tất cả những gì cần biết chỉ qua 1 cái click chuột? Nhà trường tồn tại cho 2 mục đích:

1. Dạy học sinh Làm chủ (LEAD)

Làm chủ bản thân, làm chủ giá trị, và làm chủ sự thay đổi. Để làm chủ, học sinh phải được tạo điều kiện và môi trường để Learn (Học tập), Explore (Khám phá), Apply (Ứng dụng những gì đã học và khám phá), Do (Hành động dựa trên những gì đã học và khám phá).

2. Dạy học sinh Giao tiếp để Kết nối và Kiến tạo

Dạy tiếng Việt hay Văn học để làm gì khi mà học sinh không biết cách Giao tiếp và Kết nối với người đối diện? Dạy các môn Tự nhiên hay Xã hội làm gì khi học sinh không có cơ hội Kết nối sinh động với môn học hay Khám phá và Kiến tạo ra những giải pháp thú vị cho những gì mình đang học?

Thời của học giỏi vì khả năng ghi nhớ giỏi đã qua. Thời của nhồi nhét kiến thức như nhồi vịt đã qua.

Đừng mải mê viết ra những giáo trình mới! Đừng chạy theo những thành tích như PISA hay bảng xếp hạng đại học top 100 thế giới!

Hãy làm tốt 2 nhiệm vụ trên, thành tích sẽ đến như một điều tất yếu.