Thật là SAI LẦM nếu bạn nghĩ bạn kém tiếng Việt là vì bạn không giỏi Ngữ văn!

Tại sao chúng ta lại đồng nghĩa giữa Ngôn Ngữ tiếng Việt và Văn học? Tại sao sau 12-16 năm đèn sách mà nhiều học sinh, sinh viên của chúng ta vẫn chưa thể viết tốt một bản báo cáo hay giới thiệu về bản thân một cách tự tin? Tại sao chúng ta TIN RẰNG học Văn kém có nghĩa là VIẾT và NÓI tiếng Việt kém???

Sau nhiều năm trăn trở, hôm nay tôi muốn chia sẻ quan điểm cá nhân về cách học tiếng Việt của chúng ta qua video này. Phải chăng, ĐÃ ĐẾN LÚC chúng ta cần xem xét và nhìn lại cách học tiếng Việt?