Kết quả thành công thì người ta tán thưởng, chúc tụng hoặc ghen tỵ. Người ta không biết được cái giá phải trả, sự hy sinh thầm lặng, mồ hôi, nước mắt trong quá trình tạo ra thành quả đó.

Kết quả thất bại thì người ta oán trách, rủa xả hoặc hả hê. Người ta không biết được những bài học và trải nghiệm quý giá để trưởng thành hơn, thông thái hơn trong quá trình đến với đỉnh vinh quang.

Ai cũng muốn có được kết quả nhanh chóng nhưng lại phân vân chùn bước khi phải vượt qua hành trình đầy vật cản và lực cản, trong đó bản thân chính là vật cản và lực cản lớn nhất.

Ai cũng muốn có được động lực để hành động nhưng lại quên rằng chính hành động nhỏ mỗi ngày (quá trình) sẽ tạo ra động lực lâu bền.

Bạn đang trông chờ kết quả hay bạn đang lao động miệt mài trong quá trình tạo ra nó?