Link tới bài báo “Sinh viên đại học Việt Nam vẫn còn quá trẻ con!“: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/sinh-vien-dai-hoc-viet-nam-van-con-qua-tre-con-20210717024536775.htm

Hãy cùng THỰC HÀNH Phát âm – Đọc to tiếng Anh với Victoria Quỳnh Giang vào TỐI THỨ 5 hàng tuần từ 8PM – 9.30PM (miễn phí): https://tienganhtongluc.com/rol-club/

Chương trình Huấn luyện năng lực tiếng Anh nội sinh weLEAD: https://tienganhtongluc.com/join-welead/

Xem & Đọc toàn bộ các videos & bài viết của tôi: https://victoriaquynhgiang.com/category/my-view/