Đây là lời dạy của 2 người thầy lớn trong giáo dục phương Đông: Đức Phật Buddha và Lão Tử.

Chúc cho những Người THẦY sẽ được “biến mất” trong hành trình học tập của Người HỌC, bởi vì Người THẦY đã hoàn thành việc giúp Người HỌC:

+) thực sự sẵn sàng LÀM CHỦ kiến thức và kỹ năng.

+) thực sự sẵn sàng LÃNH ĐẠO quá trình học tập của chính họ.