=> Hãy THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh với tôi (miễn phí) tại: https://tienganhtongluc.com/
=> Học khóa “4 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ” (miễn phí) tại: https://tienganhtongluc.com/english-foundation-4-success/
=> Thông tin về chương trình Huấn luyện weLEAD Beginner: https://tienganhtongluc.com/join-welead/