Genius is 1% luck, 9% talent and 90% perspiration.

Thiên tài là 1% may mắn, 9% tài năng và 90% mồ hôi công sức.

Thật không dễ dàng gì để bắt đầu một dự án quan trọng, đặc biệt là trong 30 ngày đầu. Có quá nhiều sức ì, có quá nhiều sự lười biếng, có quá nhiều sự biện hộ. Nhưng một điều gì đó rất đặc biệt đang được hình thành. Hôm nay là ngày mà trang web Người Khởi TẠO được “động thổ”. Tiến lên!