Hãy THỰC HÀNH tiếng Anh với tôi tại: https://tienganhtongluc.com/

Thông tin về chương trình weLEAD Beginner: https://tienganhtongluc.com/join-welead/