Webinar Thảo luận để NÂNG TẦM NGƯỜI VIỆT

Hãy tham gia cùng tôi bằng cách đăng ký qua form dưới đây để nhận link tham gia hàng tuần qua email của bạn!

 ***

Các Webinar Thảo luận sẽ về 3 Lĩnh vực:

1) NÂNG TẦM SỨC KHỎE VIỆT. Thời gian: 19h30 ngày 01, 03, 05 hàng tháng (giờ VN). Chủ đề tháng 12/2018: GIẢI MÃ UNG THƯ >>> Đăng ký qua trang Sống Khỏe Việt

2) NÂNG TẦM KỸ NĂNG TIẾNG ANH cho người VIỆT. Thời gian: 19h30 ngày 11, 13, 15 hàng tháng (giờ VN). Chủ đề tháng 12/2018: Rèn luyện kỹ năng Phát âm/Đọc to và Viết câu đơn giản >>> Đăng ký qua trang Tiếng Anh Tổng Lực

Vì Chung kết AFF nên chúng ta sẽ thảo luận vào 19h30 ngày 12, 14 và 16 tháng 12 năm 2018. 

3) Chiến lược Khởi nghiệp Kiến TẠO dành cho Thầy cô giáo, Thầy thuốc, Nông dân thông thái và những Trái tim cho Việt Nam. Thời gian: 19h30 ngày 21, 23, 25 hàng tháng (giờ VN). Chủ đề tháng 12/2018: Triết lý Khởi TẠO và Chiến lược ĐỊNH VỊ chuyên môn >>> Đăng ký qua trang Chiến Lược Khởi Nghiệp