PHƯƠNG PHÁP HỌC & DẠY TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Nguồn tài liệu tham khảo:

+) Sách: 9 Chiến Lược Học Tiếng Anh Thành Công Cho Người Việt

+) Website: https://tienganhtongluc.com/                   

+) Từ điển: http://dictionary.cambridge.org               https://vdict.com/ 

+) Phiên âm: https://tophonetics.com/

+) Nguồn kiến thức: https://www.ted.com/            http://lifehack.org/

+) Nguồn chương trình đào tạo: https://www.coursera.org/