28 Tết âm lịch. Bố mẹ sang là Tết đã đến. Cũng quất, cúc như ai. Sắp làm mâm ngũ quả. Làm mứt dừa, chuẩn bị đồ ăn cho Tết.

Vui quá!